+45 40179292 charlotte@renstabil.dk

Hvor TILFREDS er du med din RENGØRING?

Er du klar til at prøve en STABIL servicevirksomhed?

CHARLOTTE@RENSTABIL.DK

Erhvervsrengøring

God service til alle typer erhvervskunder små som store.

Privat Rengøring

Det handler om tillid, tillid og tillid!

Ejendomsservice

Fælles arealer – Fælles behov – Vores ansvar! Trappevask og rengøring af fællesarealer skal bare fungere!

%

ERHVERVSKUNDER

” vores erhvervskunde portefølge indeholder erhvervskontorer, detail , institutioner, engrosvirksomheder, etc. ”

%

ØKO PRODUKTER

” miljøet omkring os er vigtigt og vi skal passe på det – derfor opprioritere vi midler der skåner mennesker og materialer ”

%

KUNDER OVER 5 ÅR

” vi opprioriterer en høj kundepleje og er derfor stolte af at have en høj del af kunder der også syntes om os efter 5 år ”

%

PRODUKTIVITET

” vi ved at konkurrencedygtighed på pris og kvalitet fordre en høj produktivitet og systemstyring – det mestre vi! ”